Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Μαθηματικά

Μαθηματικά
Στις πρώτες 3 ενότητες ασχολούμαστε κυρίως με τη γραφή των αριθμών, την αρίθμηση, την ανάλυση και σύνθεση του αριθμού (παρεούλες), σύγκριση αριθμών, μαθηματικά σύμβολα, πρόσθεση.
Στις ενότητες 4 - 6 ασχολούμαστε μεταξύ άλλων, με την αφαίρεση, κατανόηση της έννοιας "ΔΕΚΑΔΑ", και πρόσθεση με πάτημα στη δεκάδα.
Στις υπόλοιπες ενότητες τα παιδιά γνωρίζουν διψήφιους αριθμούς, γίνεται εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό και στις μονάδες μέτρησης (βάρους, μήκους κ.λπ.)