Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Τι σημαίνει wiki

To wiki είναι ένα λογισμικό που βοηθάει 2 ή περισσότερους ανθρώπους να συνεργαστούν και να οργανώσουν κάτι. Ένας αποφασίζει να γίνει η συνεννόηση διαδικτυακά κι ασύγχρονα και προσκαλεί τους υπόλοιπους. Θέτει το θέμα κι ένας ένας επεξεργάζεται αυτά που έχουν ήδη γράψει οι προηγούμενοι.
π.χ. Θέλω να οργανώσω τους γονείς των μαθητών μου ώστε να προσφέρουμε κάτι στο συσσίτιο της ενορίας. Προσκαλώ τους γονείς να γίνουν μέλη στο wiki και γράφω μια λίστα προτείνοντας τι μπορούν να φέρουν. Εκείνοι μπαίνουν, δηλώνουν τη διαθεσιμότητά τους, προτείνουν κι άλλα πράγματα, ποια μέρα θεωρούν ως πιο κατάλληλη κ.ά..Έτσι συνδιαμορφώνουμε τη δράση. Μπορεί η αρχική ιδέα να ήταν δική μου αλλά τελικά αυτό που προκύπτει είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων.
Παραθέτω τη συνέντευξη του δημιουργού του wiki.