Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Επίσημη πρώτη της Άνοιξης!

21 Μαρτίου

  Εαρινή ισημερία

Έτσι ονομάζεται το αστρονομικό φαινόμενο, κατά το οποίο η ημέρα και η νύχτα έχουν περίπου την ίδια διάρκεια.
Στο βόρειο ημισφαίριο όπου ανήκει η Ελλάδα  η εαρινή ισημερία πραγματοποιείται στις 21 Μαρτίου και σηματοδοτεί την πρώτη ημέρα της άνοιξης, μιας από τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Η ημέρα μεγαλώνει και η νύχτα μικραίνει, μέχρι να φθάσουμε στη μεγαλύτερη μέρα κατά το θερινό ηλιοστάσιο της 22ης Ιουνίου.