Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Συμμετοχή της τάξης μας στο e-twinning

To e-twinning ( www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες πολλά οφέλη (παιδαγωγικά, πολιτισμικά, κοινωνικά). Το πρόγραμμα αυτό παίζει πλέον κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.

Το θέμα που επέλεξα και πιστεύω ότι θα αρέσει στα παιδιά, είναι να ανταλλάξουμε χριστουγεννιάτικες κάρτες, χριστουγεννιάτικες μπάλες και ένα βιντεάκι όπου τα παιδιά θα δίνουν ευχές.

Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:
15 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου κατασκευάζουμε. 
1 Δεκεμβρίου - 5 Δεκεμβρίου ταχυδρομούμε τους φακέλους.
Λίγο πριν τα Χριστούγεννα λαμβάνουμε τα αντίστοιχα από τα συνεργαζόμενα σχολεία. 
Καλή μας επιτυχία!