Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Παιδαγωγική αξιοποίηση του blog από τους μαθητές

Κοιτώντας το θέμα από την πλευρά των μαθητών, θα λέγαμε καταρχήν ότι οι μαθητές  πολλές φορές ενθουσιάζονται με κάτι που τους δείχνει ο δάσκαλος στο σχολείο και θέλουν να το ξαναδούν. Μπαίνοντας στο ιστολόγιο  υπάρχει η δυνατότητα να ανατρέξουν ξανά σε κάτι που τους ενδιαφέρει.
Επίσης, οι μαθητές μπορούν να βρουν επιπλέον υλικό για εξάσκηση κι εμπέδωση. Αν μάλιστα αυτό είναι σε παιγνιώδη μορφή, μπορεί να αντικαταστήσει  άλλα ηλεκτρονικά παιχνίδια στα οποία καταφεύγουν.
Με το ιστολόγιο κρατείται ένα ημερολόγιο της σχολικής ζωής, οπότε μπορεί να γίνεται ανασκόπηση των δράσεων, να βλέπουν φωτογραφίες.


Αν δίνεται η δυνατότητα, μπορούν να κάνουν σχολιασμό και να υπάρχει ένα είδος  ασύγχρονης επικοινωνίας. Ακόμη και μαθητές που στη δια ζώσης επικοινωνία αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή αυτοπεριορίζονται και λογοκρίνονται, μπορούν στο ιστολόγιο να εκφραστούν πιο ελεύθερα.
Ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους  στη χρήση Η/Υ, οι μαθητές μπορούν να συνδιαμορφώνουν το περιεχόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση καλλιεργείται η γλώσσα και μάλιστα πιο εποικοδομητικά από ό,τι στο ίδιο το γλωσσικό μάθημα, καθώς παίρνει επικοινωνιακό χαρακτήρα. Δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην αυτοδιόρθωση.
Γίνονται ενεργητικοί αναγνώστες, συγκρίνουν και κρίνουν απόψεις.

Μοιράζονται  υλικό, συνεργάζονται, ενδυναμώνονται  οι δεσμοί της ομάδας.